CHOROBY NOWOTWOROWE

Zakres oferty:
- leczenie niedożywienia pacjenta leczonego onkologicznie,
- dieta w okresie chemioterapii i radioterapii
- dieta po resekcji żołądka,
- dieta po resekcji jelita i po wyłonieniu stomii,
- dieta w przebiegu chorób nowotworowych głowy i szyji,
- konsultacje dietetyczne.