OSTEOPOROZA

Zakres oferty:
- dieta w leczeniu osteoporozy,
- dieta w profilaktyce osteoporozy,
- indywidualna ocena ryzyka rozwoju osteoporozy,
- konsultacje dietetyczne.